Doelstelling

Het beleidsplan heeft als doel om een onderbouwde visie te geven op de plannen van de stichting ‘IKES’ voor de periode 2018-2021. De aanleiding hiertoe is voornamelijk om huidige en toekomstige ontwikkelingen het hoofd te kunnen bieden om zo het voortbestaan van de stichting te kunnen waarbogen. Uiteraard zullen de uitgewerkte beleidslijnen in overeenstemming zijn met de voor de stichting geldende statuten. In alle plannen weten wij ons afhankelijk van God en Zijn leiding over ons leven en de richting waarin het IKES zich zal bewegen. 

 

 

Klik hier om ons volledige beleidsplan te bekijken.

 

Klik hier om ons financieel overzicht te bekijken.