Donateurs


IKES nieuws 2023

 

 

Geachte donateur,

 

Na een aantal bewogen jaren hopen we dit jaar weer 3 weken te mogen draaien.
We zijn hierin echt afhankelijk van de vele vrijwilligers, jongeren en deelnemers. 
Ook is hierbij jullie gebed en steun van harte welkom! Zonder onze Almachtige Vader kunnen we dit werk niet doen.

Na een jaar zonder Witte Tent in 2020 hebben we in 2021 en 2022 weer kunnen draaien.

We waren blij weer gasten te kunnen ontvangen om uit te delen van Gods liefde.

 

Een beeld van een Witte Tentweek:

Kinderen, tieners en volwassenen zijn welkom bij de Tent, waar dit jaar vier teams, vier weken lang voor hen klaarstaan. Van maandag tot en met vrijdag is er een kinderclub en een tienerclub. Bij de clubs wordt aan het eind van de week extra uitgepakt met een aansluitend eindfeest. Pret, sport en lekker eten ontbreken nooit.

 

We delen onze tijd en aandacht met de gasten graag. We doen dat niet zonder alle goede dingen die er plaatsvinden te linken aan de naam van onze Heer Jezus Christus. Hij is de bron van leven, blijdschap en alle mooie dingen. Bij de kinderclub doen we dat door knutselwerkjes te maken, liedjes te zingen, maar ook een Bijbelverhaal te vertellen. Vaak gebeurt dat in combinatie met een vrolijk toneelstuk. God houdt van alle kinderen en dat willen we laten zien. We zien erop toe dat er niemand buiten de boot valt.

 

Voor de tieners wordt vaak een combinatie van sport en spel voorbereid en er wordt elke dag een thema met hen behandeld. Er is alle ruimte voor hun vragen en verhalen. Bijbelverhalen en persoonlijke ervaringen met Jezus komen langs in de tienertent. Het is zo bijzonder wanneer tieners hun eigen vragen over het leven gaan stellen en bij de Witte Tent een plek vinden waar wat puzzelstukjes op hun plaats vallen. Sommige jongeren in Nederland spreken nauwelijks mensen die in God geloven. Hier willen we het groepsgesprek stimuleren. Hier is een plek waar je vragen mag stellen.

 

Van maandag tot en met vrijdagavond wordt er een avondsluiting georganiseerd door een van de teamleden. Zo’n avondsluiting is letterlijk de sluiting van de avond – dit is vaak de laatste activiteit van de dag. Hier neemt het teamlid de ruimte om met de gasten wat te delen over haar of zijn persoonlijke relatie met God. Zo’n avond is vaak een combinatie van een verhaal, gebed, zang, groepsgesprekken, eventueel een workshop en altijd koffie of thee. Naar deze sluiting komen vaak zo’n 15 tot 20 (jong)volwassenen.

 

Op zondag komt er een grotere groep samen, wanneer de Family Time wordt georganiseerd. Dit is een laagdrempelige samenkomst voor wie nog niet zo veel van het geloof af weet. Alle leeftijden komen samen om een goede tijd te hebben met elkaar. Er is een spreker die wat vertelt over een thema uit de Bijbel of van het geloof in Jezus. Er is een band die muziek maakt, waar gasten mee mogen zingen. Aansluitend staan alle teamleden klaar om een praatje te maken en worden er broodjes en koffie uitgedeeld. Samen eten, de familieband en Gods naam bekend maken zijn kernwaarden van ons geloof. Hier willen we niet alleen van genieten, iedereen is welkom! Zondagavond is er een Sing-in waar het samen zingen centraal staat. Gasten mogen zelf verzoeknummers indienen. Was je geraakt door een lied of heb je een leuk lied gehoord bij de tienerclub en wil je hem nog eens horen? Dan kan dat hier!

 

Door de week heen is nog een aantal bijzondere activiteiten, zoals een vossenjacht, talentenjacht, volleybaltoernooi, etc. Op dinsdag gaan de teams altijd naar de Braderie in Schoorl om daar een lichtpunt te zijn. De Witte Tent krijgt haar eigen kraam, waaromheen gesprekken worden gevoerd, stellingen worden besproken of cadeaus en liefde wordt uitgedeeld. Vaak komen er bijzondere gesprekken van die we ons lang herinneren.

 

Komende zomer hopen we weer warm aanwezig te zijn met de Witte Tent in Groet. We hopen alle campinggasten, voorbijgangers, toeristen en iedereen die wil welkom te kunnen heten. We bidden voor goede ontmoetingen en de zegen van de heilige Geest.

 

Nieuwsbrief via e-mail

 

U kunt tegenwoordig deze nieuwsbrief ook via e-mail ontvangen en niet alleen in uw brievenbus, wat voor ons een welkome extra besparing oplevert. Wilt u voortaan het IKES Nieuws (jaarlijks) per mail ontvangen, stuur dan a.u.b. een mailtje naar: info@wittetent.nl.

 

Locatie

 

Ook komend seizoen hopen we de Witte Tent weer te kunnen plaatsen op de prachtige opvallende plek bij de kruising Jaagkade/ Heereweg in Groet. Parkeergelegenheid blijft bij de Bokkesprong. We beginnen D.V. op zondag 30 juli t/m 19 augustus.

 

Financiën

 

We hopen van harte dat u ook dit jaar weer ruimhartig wilt zijn om het goede werk van de evangelisatie in de Witte Tent, financieel te ondersteunen.

 

U kunt uw gift overmaken op onderstaande Rabobank rekening:

 

IBAN.nr. NL38 RABO 0358 5441 57

 

Mocht u niet de mogelijkheid hebben om te internetbankieren, dan kunt u ook het bijgevoegde eenmalige machtigingsformulier invullen.

 

 


E E N M A L I G E M A C H T I G I N G

 

Stichting I.K.E.S.

 

Stuimellaan 47

 

1834 GA Sint Pancras

 

Ondergetekende geeft toestemming aan Stichting IKES eenmalig onderstaand bedrag van zijn/haar rekening af te schrijven wegens een gift.

 

Bedrag: € ……………

 

IBAN.nr. __________________________________

 

Naam en voorletters: ________________________________________________________________

 

Adres: ________________________________________________________________

 

Postcode en Woonplaats: ________________________________________________________

 

Datum: _________________________ Handtekening:

 

(opsturen naar bovenstaand adres a.u.b. of mailen naar info@wittetent.nl)


D O O R L O P E N D E M A C H T I G I N G

 

Stichting I.K.E.S.

 

Stuimellaan 47

 

1834 GA Sint Pancras

 

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Stichting IKES te Heerhugowaard om per maand/kwartaal/halfjaar/jaar (doorhalen wat niet van toepassing is)

 

van zijn/haar bankrekening € ______ af te schrijven wegens een gift.

 

IBAN.nr. __________________________________

 

Naam en voorletters: ________________________________________________________________

 

Adres: ________________________________________________________________

 

Postcode en Woonplaats: ________________________________________________________

 

Datum: _________________________ Handtekening:

 

(Opsturen naar bovenstaand adres a.u.b. of mailen naar info@wittetent.nl)